#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mình chẳng thể hiểu được thằng nào nghĩ ra được cái tẩy não như này chứ ạ nó tẩy não và nó đã làm những cái điều dâm dục và đặc biệt hơn những cái điều ấy khiến cho người nó có thể quên đi được những cái thứ đã và đang diễn ra với một người như nó, vì những cái hành động ấy mình có thể quả quyết được với mỗi người các bạn xem biết được rằng với cái cách thức đó mỗi người trong chúng ta có thể nhận định ra được vì nó là những cái hay ho hấp dẫn mà nói thật cái điều ấy là nó cũng hay ấy chứ nhỉ, những cái lúc như này cảm giác nó như nào nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A